Kia Sportage

   bmw

   2017 Kia Sportage

   • Miles per month: 5609
   • Style: SX Turbo 4dr SUV
   • Current Miliage: 55132
   • Lease End Date: 03/16/2021

   $583

   /

   Monthly Payment

   8

   Months Left

   bmw

   2017 Kia Sportage

   • Downpayment: $1000
   • Miles per month: 4591
   • Style: SX Turbo 4dr SUV
   • Current Miliage: 9500
   • Lease End Date: 06/25/2021

   $564

   /

   Monthly Payment

   11

   Months Left

   bmw

   Previous Lease Deal

   2014 Kia Sportage

   • Miles per month: 54000
   • Style: AWD LX 4dr SUV
   • Current Miliage: 26000
   • Lease End Date: 08/19/2019

   $380

   /

   Monthly Payment

   0

   Months Left